Contactgegevens speltakken

Voor vragen over een speltak, Scouting Orion of om een keer te komen kijken, kunt u contact opnemen met de teamleider van de betreffende speltak via info@scoutingorion.com.
Uitsluitend voor dringende vragen kunt u gebruik maken van het telefoonnummer dat op de speltakpagina vermeldt staat.

Bevers: Floor Arwert
Kabouters: Rinske Kluiwstra
Welpen: Wessel Horsthuis
Landverkenners: Allard der Weduwe
Zeeverkenners:
Explorers: Casper Remmerswaal
Wilde Vaart: Sophie de Boer
Stam: Wessel Horsthuis
Loodsen: Sophie de Boer
PlusScouts: Sylvia Straub (plusscouts@scoutingorion.com)

Leave a Reply