Orion

Bestuur
Scouting Orion is een vereniging. Om alles goed te laten lopen binnen Orion is er een dagelijks bestuur. Zij zorgen er bijvoorbeeld voor dat alle geldzaken goed geregeld zijn, maar ook voor het contact met Scouting Nederland.

Alle belangrijke beslissingen over Scouting Orion worden genomen door de groepsraad. In de groepsraad zit het volledige leidingteam, een afgevaardigde van de loodsen en van de stam (de oudste jeugdonderdelen), een afgevaardigde van de plusscouts, een ouder vanuit elke leeftijdscategorie en enkele anderen met een bijzondere functie binnen de groep (zoals de materiaalmeesters, praktijkbegeleider en gegevensbeheerder). Deze raad komt ongeveer 1x per twee maanden bij elkaar en bespreekt dan alle zaken die op de groep spelen. De groepsraad heeft met elkaar spelregels gemaakt. Hierin staan de afspraken die we binnen de groep hebben gemaakt.

Leidingteams
Bijna alle leiding is zelf ook jeugdlid van Scouting Orion geweest. Zij zijn niet alleen bekend met scouting, maar ook met Orion. De oudste jeugdleden stromen vaak in bij een team met al wat meer ervaring, zodat ze langzaam in het leiding geven kunnen groeien. Alle activiteiten voor de jeugdleden worden door de leiding georganiseerd. Dit is uiteraard allemaal vrijwilligerswerk. Net als bij andere vrijwilligersorganisaties en sportclubs wordt van alle leiding een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) gevraagd.

Om te zorgen dat alles binnen de onderdelen goed verloopt, komen ook de teamleiders regelmatig samen. Om te zorgen dat alle leiding teams de kennis en vaardigheden hebben die nodig zijn als scoutingleid(st)er worden er regelmatig trainingen gevolgd. Dit wordt mede geregeld door Barbara Remery (praktijkbegeleider).

Stichting Orion
Behalve de vereniging is er ook een Stichting Orion. Deze stichting beheert het gebouw en onderhoudt contact met de Scouting Sint Maarten Hildegard wie met ons het terrein delen.

Het bestuur van de Stichting Orion bestaat uit Patrick Sikking (voorzitter), Pim Schaapherder (secretaris), Erik Vriens (penningmeester)


Sterrenpost!

De eerste nieuwsbrief van 2023 is uit, klik op de link om hem te bekijken of te downloaden. Veel leesplezier! http://scoutingorion.com/WordPress/wp-content/uploads/2023/06/2023-Nieuwsbrief-1-Scouting-Orion.pdf

Lees meer