Contributie en Ooievaarspas

Bij een lidmaatschap hoort contributie. Hiermee bekostigen wij het gebouw, groot materiaal, spelmateriaal en natuurlijk (bijna) alle activiteiten. Al onze leden zijn automatisch lid van Scouting Nederland en de Regio Vlietstreek. De jaarlijkse contributie hiervoor (€ 23,80) zit in onze contributie verwerkt.

Contributie Scouting Orion per onderdeel (per 1-10-2017)

Het jaarlijkse zomerkamp (alle onderdelen behalve de bevers) zit niet inbegrepen bij de contributie.
Naast de contributie moeten alle leden een uniform en das aanschaffen. Het is vaak mogelijk om dit tweedehands bij de eigen speltak te doen.

De contributie wordt per kwartaal automatisch afgeschreven.
Let op: een uitschrijving dient één maand voor de start van het nieuwe kwartaal per post of email bij Annemiek te zijn.

Ooievaarspas
Als inwoner van Den Haag, Leidschendam-Voorburg of Rijswijk met een netto-inkomen tot 130% van de bijstandsnorm kunt u via uw gemeente de Ooievaarspas aanvragen. Met deze pas is het mogelijk om korting te krijgen op veel activiteiten. Op de contributie van Scouting Orion kunt u zelfs 50% of 100% korting krijgen!

Meer informatie over de Ooievaarspas kunt u vinden op:
Algemeen en Den Haag
Leidschendam-Voorburg
Rijswijk

Andere financiële ondersteuning
Voor kinderen met een Ooievaarspas of een klein budget is het vaak ook mogelijk om een extra bijdrage te krijgen voor bijvoorbeeld de aanschaf voor een uniform of het zomerkamp. Kijk voor meer informatie bijvoorbeeld op de website van Stichting Leergeld (Leidschendam-Voorburg of Den Haag), het Nationaal Fonds Kinderhulp, het Jeugd Sport Fonds of het Jeugd Cultuur Fonds. Daarnaast hebben Scouting Nederland en Scouting Orion ook mogelijkheden als met eerder genoemde organisaties geen oplossing kan worden gevonden. Uiteraard denken we graag mee om te zorgen dat alle kinderen mee kunnen doen aan onze activiteiten!

Contact
Voor meer informatie over de contributie, de ooievaarspas of andere financiële ondersteuning kunt u contact opnemen met Anita Kolvers (interim penningmeester) via penningmeester.vereniging@scoutingorion.com.

Voor praktische zaken rondom in- en uitschrijving, incasso van de contributie en wijziging van betalingsgegevens kunt u contact opnemen met Annemieke van den Bosch – den Hollander (gegevensbeheerder) via contributie.orion@gmail.com.

Comments are closed.